Dotacje unijne

Dotacje unijne

Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności firmy P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor na rynku regionalnym pod względem właściwości i innowacyjności produktów poprzez zwiększenie zastosowania innowacji w przedsiębiorstwie.

Planowane efekty

 • Zwiększenie udziału w rynku regionalnym;
 • Zwiększenie zastosowania innowacyjności w przedsiębiorstwie SIATPOL;
 • Tworzenie i poszerzanie zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług;
 • Wzrost konkurencyjności i innowacyjności regionu, w którym działa przedsiębiorstwo SIATPOL;
 • Zwiększenie poziomu produktywności i wydajności pracy w firmie;

Beneficjent: P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

Wartość projektu: 6 143 653,69 PLN

Wkład EFRR: 2 996 904,24 PLN

 


 

Tytuł projektu: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 417,6 kWp w przedsiębiorstwie P.P.H.U. SIATPOL K. Szcząchor

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach

Celem głównym projektu jest dywersyfikacja dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego P.P.H.U. SIATPOL do 31.12.2019.

Cele szczegółowe:

 1. Dywersyfikacja źródeł energii i stworzenie warunków do uzyskania zdolności wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 417,6 kW z OZE dzięki zastosowaniu odnawialnego źródła energii słonecznej
 2. Wdrożenie systemu inteligentnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego.
 3. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i siarki do atmosfery wskutek prowadzonej działalności produkcyjnej.

Wartość projektu: 2 311 492, 75 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 055 451, 34 zł

Beneficjent: P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

 


 

„Wzrost konkurencyjności firmy oraz rozszerzenie rynków zbytu poprzez wdrożenie innowacji produktowej oraz procesowej w dziedzinie elementów ogrodzeń zewnętrznych w firmie Siatpol”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie: 3.7. współfinansowanego ze środków europejskich.

Cel projektu: Wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R, poprzez zakup i uruchomienie nowoczesnej, innowacyjnej linii technologicznej przeznaczonej do wytwarzania wysokiej jakości elementów ogrodzeń zewnętrznych.

Planowane efekty:

 • wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług,
 • innowacyjna technologia umożliwiająca produkcję elementów ogrodzeń ze zwiększoną odpornością na warunki atmosferyczne,
 • wzrost żywotności, jakości oraz estetyki elementów produkowanych ogrodzeń,
 • wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym oraz europejskim.

Wartość projektu: 7 809 516,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 999 997,00 zł

Beneficjent: P.P.H.U. SIATPOL Kazimierz Szcząchor

Do góry

Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SIATPOL" Kazimierz Szcząchor

23-414 Majdan Stary 44B

e-mail: biuro@siatpol.pl

Wszystkie zdjęcia, rysunki, teksty oraz pozostałe informacje opublikowane na niniejszej stronie podlegają prawom autorskim firmy PPHU SIATPOL.
Kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy PPHU SIATPOL jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PPHU SIATPOL

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz:

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „SIATPOL” Kazimierz Szcząchor, Majdan Stary 44B, 23-414 Majdan Stary, NIP: 9180002576, REGON: 950323934, telefon: 84 685 11 10, e-mail: biuro@siatpol.pl

Dane wpisane w formularzu zapytania przetwarzane będą w celu wynikającym z funkcji formularza. Podanie danych w formularzu zapytania jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Pani/Panu przesłanie do nas zapytania. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce prywatności »