Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/02/2017 z dnia 20.02.2017

DOSTAWA I MONTAŻ AUTOMATYCZNEJ LINII DO MALOWANIA PROSZKOWEGO

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

 

Majdan Stary 05.04.2017

Informacja o wynikach zapytania ofertowego nr 01/02/2017 z dnia 20.02.2017 dotycząca dostawy i montażu automatycznej linii do malowania proszkowego planowanego do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informuję , że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego z dnia 20.02.2017 po rozpatrzeniu złożonych ofert wybrana została oferta:

ECO-LINE Piotr Potocki
ul. Pużaka 16 C
38-400 Krosno

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W ramach niniejszego postępowania ocenie podlegały oferty spełniające wymogi w zapytaniu ofertowym, wraz z załącznikami które stanowiły integralną część do zapytania ofertowego. Podczas naboru dotyczącego zakupu linii do malowania proszkowego wpłynęło dwie oferty. Zamawiający wybrał ofertę , która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryterium cenowe i gwarancyjne.
Wyżej wymieniony wykonawca przedstawił najkorzystniejszą ofertę cenową, uzyskując maksymalną ilość punktów.

Informacja dodatkowa:
Strony biorące udział w postępowaniu, mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą rozstrzygnięcia postępowania dostępną w siedzibie Zamawiającego.

Kazimierz Szcząchor
Właściciel

Do góry

Kontakt

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "SIATPOL" Kazimierz Szcząchor

23-414 Majdan Stary 44B

e-mail: biuro@siatpol.pl

Wszystkie zdjęcia, rysunki, teksty oraz pozostałe informacje opublikowane na niniejszej stronie podlegają prawom autorskim firmy PPHU SIATPOL.
Kopiowanie, dystrybucja, elektroniczne przetwarzanie oraz przesyłanie zawartości bez zezwolenia firmy PPHU SIATPOL jest zabronione.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PPHU SIATPOL

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń lub wypełnij poniższy formularz: